Download Pjece

Glæder mig til weekenden
Jonas, Roskilde, 15 år: Når jeg tænker på, hvad jeg glæder til ved at skulle på Ud i det Fri, glæder jeg mig til, at der skal ske noget spændende i weekenden.Jeg har været glad for alle de mange ture.Den bedste tur var skituren til Valåsen. Jeg stod på…

Jonas, Roskilde, 15 år

Tusind tak for den forskel I har gjort for Nanna og for os som familie.

Sikke en gave det har været, at Nanna har haft et frirum hos jer, hvor der var nærværende voksne, sjove aktiviteter og gode venskaber børnene imellem.

Vi har været meget glade for alle de år, Nanna har været hos “Ud i Det Fri” og ville ønske det kunne have fortsat.

Som mor har det været et fantastisk arbejde, vi har haft sammen. Jeg har følt mig inddraget og forstået og har været meget tryg ved, at Nanna kom hos jer i weekenderne.

Tusind tak for gode oplevelser. Hvor er det dejligt, vi kunne få nogle gode år hos jer.

Mor til Nanna, 14 år

Om Weekendaflastningstilbudet “Ud i det Fri”


 

Vores værdigrundlag

Vi mener, at børn og unges dannelse og udvikling bedst foregår i et sundt, inkluderende og favnende miljø. Vi arbejder ud fra et humanistisk menneskesyn, hvor hver enkelt barn bliver taget alvorligt, bliver respekteret og anerkendes for det, de er gode til.
Anerkendelse giver selvværd og identitet. Den gode relation skaber tryghed og åbenhed. De gode og forskelligartede fælles aktiviteter skaber mulighed for de små og vigtige succeser.

Målgruppe

“Ud i det Fri” henvender sig til børn i alderen 8 til 15 år ved indskrivningen.
Normaltbegavede børn med sociale problemer.
Børn, som har behov for en regelmæssig aflastning fra deres egen hverdag og rammer.
Børn, der har brug for at komme ud af en noget ensom tilværelse.
Børn, der er socialt isolerede grundet dysfunktioner, der resulterer i mangel på basale evner til at aflæse, tolke og bruge sociale signaler.
Børn med empatiforstyrrelser, der kan profitere af et tilbud, hvor de voksne møder dem hvor de er, ser deres kvaliteter og styrkesider frem for deres mangler, og hvor de ikke betragtes som problemer.
Børn, som har brug for at foretage sig helt almindelige fritidsaktiviteter sammen med andre ligestillede børn.

Opholdsstedet optager ikke børn med voldsom fysisk udad reagerende adfærd, der kan være til fare for de andre børn. Ej heller børn med svære fysiske handikaps, som f.eks. er bundet til en kørestol. Det tillader de fysiske lokaliteter ikke.

Aflastningens formål

Formålet er at skabe et aktivitetstilbud, der giver børnene mulighed for at opleve en række almindelige børneaktiviteter i et miljø, hvor de kan få lov at nyde oplevelsen uden at føle sig anderledes eller utilstrækkelige.
Der satses på at fremme de enkeltes særlige evner og kompetencer til fælles gavn for gruppen og derigennem styrke den enkeltes selvværd og livskvalitet.
Hensigten er at give børnene en række gode oplevelser væk fra det vante miljø, at opbygge et fællesskab, der kan styrkes gennem aktiviteterne og de voksnes vejledning.
Gennem træning i måder at få fælles liv og kammeratskab til at fungere og indøvning af sociale spilleregler, støtter aflastningen i sin praksis op om den læring børnene i øvrigt modtager, i forhold til at få implementeret anvendelsen af en række sociale værktøjer til gavn videre i tilværelsen.

“Ud i det Fri” vil sikre et tæt samarbejde med forældrene, så de trygt kan sende deres børn i aflastning og dermed reelt selv blive aflastet i hverdagen.

 

Weekendaflastning “Ud i det Fri’s” samarbejdspartnere

Weekend-aflastning “Ud i det Fri” samarbejder med de anbringende myndigheder, med forældrene og med de tilsynsførende myndigheder, som er SocialTilsynØst.
Vores aflastnings-tilbud dækker kommuner i hele Sjælland, København og Lolland-Falster.

“Ud i det Fri” benytter sig desuden ved behov af stedets samarbejdspartnere i forhold til at hente viden fra specialister/fagfolk. Der er brug for hele tiden at udvikle pædagogikken og arbejdet med målgruppen, ligesom kurser for personalet er relevant.
”Ud i det Fri” sender fotos fra weekenden med hjem til forældrene og til scrapbogen. Vi snakker med forældrene, når vi henter og bringer børnene og de unge.
Vi skriver hvert halve år en statusrapport på det enkelte barn og stiller os i øvrigt til rådighed for deltagelse i statusmøder, når det ønskes.
Vi deltager desuden i netværksmøder, samarbejder med familiebehandlere og andet fagligt personale, når det er relevant.

Struktur og forudsigelighed

Alle årets weekender er fastlagt i en kalender, der tilsendes alle børn og unge og deres forældre eller plejefamilie.
Børnene hentes fredag efter skoletid på de aftalte opsamlingssteder eller kommer til aflastningsopholdsstedet med taxa eller kørt af forældrene. Forinden har børnene modtaget en plan for den kommende weekend, så de sammen med familien har forberedt sig på, hvad der er weekendens hovedaktivitet.

Weekenderne udgør en særlig lejlighed til at udvikle den enkeltes færdigheder indenfor de forskellige aktiviteter og samtidig have god tid til at være sammen og bygge kammeratskaberne op.

Weekenderne har deres egen rytme og struktur. Her er mulighed for at opbygge egne traditioner og en egen kultur. Fælles godnathistorie fredag aften, vækkes man med sød musik lørdag morgen, eller er der gåtur i skoven før morgenmaden? Hvem der vasker op og dækker bord ved de forskellige måltider, hvem der sidder hvor i bussen når vi kører. Traditionerne og trygheden ligger i alle de små faste rutiner, og i at det er de samme voksne og børn hver gang. Når rammerne ligger fast, kan aktiviteterne få lov til at være udfordrende og forskellige fra gang til gang.

Gennem året vil der være mange forskellige aktiviteter på programmet. Aktiviteterne tilpasses årstiden og selvfølgelig gruppen af børn, deres evner og interesser, og hvad der kan befordre fællesskabet. Vi har mulighed for at dele gruppen op i to eller flere, efter hvad vi vurderer, vil være bedst for helheden og de enkelte børn.

OPLEVELSER OG FYSISK AKTIVITET – NÆRHED OG KAMMERATSKAB

Oplevelser

Vi er på udflugt hver lørdag. Det kan være alt fra Faxe kalkbrud, Stevnsfortet, Rundetårn til skøjtehal, sportshal til et arrangement f.eks. åbningen af et nyt kulturcentrum i Roskilde eller fortællefestival i Forsøgscentret i Lejre.
Det er også vigtigt, at børnene lærer at deltage i de ting, der rør sig i Danmark.
Flytter Danmarks Akvarium til nye lokaler – Er der landskamp i Parken – Har DBU et stort arrangement på Rådhuspladsen – etc. så er det eksempler til ting, vi skal hen og være en del af.
Fælles oplevelser giver sammenhold og giver os en fælles historie.

Fysisk aktivitet.

Børn i dag bruger mere tid foran tv, computer og diverse spillemaskiner. Vi laver så vidt muligt hver dag noget aktivt. Og nogle af børnene har en masse energi, og de har brug, at der skal ske noget – hele tiden, så..
Fredag i den lyse del af året spiller vi bold i Boserup eller cykler til Roskilde Havn eller tager til Herslev Strand og spiller fodbold og beachvolley.
Lørdagen er der fodbold inden afgang til lørdagens udflugtsmål. Blandt udflugtsmålene er der mange med fysisk aktivitet – badminton, fodbold, bowling i Grøndalscentret, skitur, kanotur, cykeltur, vandretur på Kullen m.m.
Søndag kører vi som regel i svømmehallen.
Og vi har masser af muligheder lige uden for døren med park, plantage, fodboldbane og skov med shelter, bålplads og strand.

De voksne

Vi arbejder sammen som et team, og børnene møder de samme voksne i weekenderne.
Det er vigtigt, at de voksne er til stede og nærværende i de aktiviteter, der er på programmet. De voksne har ansvar for en gruppe af børnene, men er selvfølgelig sammen med de øvrige. Vi er en stabil gruppe, så børnene ved, hvem de skal være sammen med, når de kommer på weekend.
Det er vigtigt, at de voksne er sammen med børnene om aktiviteterne.
Vi er med til sporten som en del af holdet. Vi er med i vandet i svømmehallen. Vi hygger også sammen med børnene ved at se en film om aftenen eller være i spillerummet i mellem programpunkterne. I spillerummet er der som regel en FIFA-turnering i gang, hvor de voksne er medspillere.

Kammeratskab.

Det er vigtigste for os, at børnene udvikler et godt kammeratskab, og at de kan lide at være sammen. Børnene har forskellig alder og køn ligesom i en familie. Det har vi haft stor glæde af.