Glæder mig til weekenden
Jonas, Roskilde, 15 år: Når jeg tænker på, hvad jeg glæder til ved at skulle på Ud i det Fri, glæder jeg mig til, at der skal ske noget spændende i weekenden.Jeg har været glad for alle de mange ture.Den bedste tur var skituren til Valåsen. Jeg stod på…

Jonas, Roskilde, 15 år

Om aflastning 1-1


Målgruppe

Weekend- og hverdagsaflastning til børn og unge i alderen 8 – 18 år (15 år ved indskrivningen) med så store adfærdsvanskeligheder, at de enten ikke kan magte eller profitere af samvær med andre børn og unge.

Aflastningen er særligt tænkt til børn og unge, der er indskrevet på Roskilde Friskole, men kan også modtage børn og unge fra andre kommuner.

Om aflastningen

Aflastningen aftales individuelt.
Aflastningen tilpasses den enkelte barn og families behov.

Aflastningen tager udgangspunkt i den tilgang til barnet eller den unge, der i øvrigt er på ”Ud i det Fri”.

  • Der vil være knyttet de samme pædagoger til barnet eller den unge under aflastningen. Så det er kendte voksne man glæder sig til at være sammen med. Som er gode rollemodeller, man kan spejle i opførsel i og blive vejledt af.
  • Der vil blive taget udgangspunkt i barnets problematik med de metoder, der er kendetegn for stedet: Forudsigelighed, struktur og faste rammer, anerkendelse og omsorg.

Aflastningen er ikke et behandlingstilbud, men et aktivitetstilbud med oplevelser og socialfærdighedstræning og guidning. Formålet er at give barnet/den unge oplevelser og de små sejre, som er med til at opbygge deres selvværd og positive udvikling.

Samtidig får forældrene en tiltrængt aflastning, så de kan fungere med barnet i det daglige.

Hvor og hvordan

Aflastningen foregår i ”Ud i det Fri’s” lokaler. Hverdagsaflastning kan aftales individuelt. Weekenderne ligger i de lige weekender. Der udarbejdes en plan for aflastningen, som aftales med barnet. Programmet veksler mellem fysisk aktivitet og mere rolige sysler.

Udendørs er der Boserup skov og Roskilde fjord med klatresti og strand, og på stedet kan vi spille bold, cykle, lave bål i bålhytten.. Indendørs kan det være madlavning, computer, film… Der arrangeres også udflugter afhængigt af årstiden og barnets interesser til svømmehal, skøjtehal…