Til Sagsbehandleren


 

Visitering

Lederen af weekend-aflastning “Ud i det fri” og personalegruppen gennemgår papirerne for de børn, der ønskes indskrevet.

De anbringende myndigheder, barnets forældre og evt. barnet selv kommer på besøg og gennemgår programmet og rammerne sammen med lederen og evt. en pædagog. Ved dette møde kan barnet indskrives.

På visitationsmødet laves også aftaler om evt. afhentning eller aflevering af barnet, der gennemgås hvilke særlige hensyn “Ud i det Fri” skal tage: er barnet vådligger, skal der gives medicin, er der allergier, evt. skriftlig tilladelse fra forældrene til at bruge fotos i det materiale, der sendes ud til de andre familier mm., og om der skal særlige foranstaltninger som enkeltværelse eller en særlig støtteperson på i starten. Aftaler og Lolland-Falster.

Inden den første weekend kommer barnet på besøg og ser og hører om stedet.

Samarbejdet mellem os og sagsbehandler

Vi skriver hvert halve år en statusrapport på det enkelte barn og stiller os i øvrigt til rådighed for deltagelse i statusmøder, når det ønskes.
Vi deltager gerne i netværksmøder, samarbejder med familiebehandlere og andet fagligt personale, når det er relevant.

“Ud i det Fri” benytter sig desuden ved behov af stedets samarbejdspartnere i forhold til at hente viden fra specialister/fagfolk. Der er brug for hele tiden at udvikle pædagogikken og arbejdet med målgruppen, ligesom kurser for personalet er relevant.