ommerlejr 2020


Vi tilbyder 8 dages sommerlejr med alle de herligheder sommeren byder på. Sommerlejren starter hvert år tirsdag kl. 16 efter Roskilde Festivalen. Lejren er også fastlagt i årets kalender, så forældre kan tilrettelægge deres sommerferie herefter.

Planen herfor udarbejdes af personalegruppen under hensyntagen til børnegruppen og årets øvrige aktiviteter.

Forudsigelighed, tryghed, udfordringer og oplevelser er nøgleord i aflastningstilbuddet.Det gælder også på sommerlejren, hvor dagenes rytme er den samme og hver gruppe har sine faste voksne.